HEM
NUAS
KALENDARIUM
MEDLEMSUNIVERSITET
STYRGRUPPEN
NÄTVERKSGRUPPER
SEMINARIER
NUAS CHEFSPROGRAM
BSRUN seminarier
NUS seminarier
Projekt Non-academic staff and...
DOKUMENT
KONTAKT
SÖK
LOGGA IN
Ett nätverk för bättre universitet

Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet, NUAS, har som mål att bidra till bättre fungerande universitet och stärka gemenskapen mellan de nordiska universitetsadministratörerna. NUAS verksamhet styrs och planeras av universitetsdirektörerna i styrgruppen.

Arbetet görs främst inom planeringsgrupperna som ordnar utbyte av erfarenheter, bygger nätverk och fortbildar. Gå gärna in under Möten och seminarier och se när nästa aktivitet planeras.

NUAS arbetsspråk är de nordiska. Vi lägger stor vikt vid den nordiska språkförståelsen och har utarbetat vägledningsmaterial för alla som ordnar och deltar i aktiviteter inom NUAS.

Här på webbplatsen hittar du många dokument som rör verksamheten, som statuter och protokoll.

            .


           
 


SEMINARIER

                       

Campus Development

from Outside to Inside, from Future to Present

24 - 27. august 2014, Helsinki
Nätverksgruppen for bygninger og miljø og Nordic Sustainable Campus Network


                       


                                               
                       
                                   

                      
 


Uppdaterat 2014-03-20
Utskriftsvänlig sida
Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet c/o UIO Lin Anett Haugsland • PB 1154, Blindern, 0318 OSLO • NORGE
Provided by Webforum